SIA "PAN-TRANS"

Faktiskā adrese: Silva, "Meža Lejas", Launkalnes p., Smiltenes n., LV-4729

Juridiskā adrese: Smiltenes nov., Smiltenes pag., "Kalnamuiža" 46-9, LV-4729

LV44102016668, A/S SEB banka, UNLALV2X LV46UNLA0016000715972

Valdes priekšsēdētājs
Mareks

Mob. Tel: +371 29125758

Valdes loceklis
Raimonds

Mob. Tel: +371 29467151

Serviss vadītājs
Kaspars

Mob. Tel: +371 29121188

direkts